Fridh Advokatbyrå erbjuder biträde inom migrationsrätt, straffrätt, socialrätt och familjerätt.  Med moderna arbetsmetoder och engagerade medarbetare som arbetar gemensamt erbjuder vi en service vi är stolta över till varje klient.

Välkommen att besöka oss på våra kontor i Göteborg och Malmö.

Hitta till oss

Kontoret i Göteborg. Visa större karta

Göteborg

Besöksadress:
Fridh Advokatbyrå
Hotellplatsen 2  (Göta källare)
ta hiss till 3e våningen

Kollektivtrafik
Kontoret ligger mitt emellan hållplatserna Drottningtorget och Brunnsparken vilka trafikeras av de flesta spårvagnar och bussar i Göteborg.

Kontoret ligger 200 m från Göteborgs Centralstation, välj utgång mot Drottningtorget.

Tillgänglighet
Fridh Advokatbyrås kontor är tillgängligt för alla. Om du har särskilda behov, kontakta oss gärna före ditt besök.

 

Kontoret i Malmö. Visa större karta 

Malmö

Besöksadress:
Fridh Advokatbyrå
Amiralsgatan 20
211 55 Malmö
ta hiss till 4e våningen

Kollektivtrafik: 
Kontoret ligger ca. 200 m från hållplatsen Malmö Stadshuset, ta stadsbuss 5 från Centralstationen.

Kontoret ligger 20 minuters gång från Centralstationen, gå via Stortorget och förbi Konserthuset.

Tillgänglighet:
Fridh Advokatbyrås kontor är tillgängligt för alla. Om du har särskilda behov, kontakta oss gärna före ditt besök.

Vad vi gör

Migrationsrätt

Asylansökan är för många slutet på en lång och ofta farofylld resa. För att du som flykting skall få din rätt till internationellt skydd garanterat har du i många fall rätt till ett juridiskt biträde som betalas av staten.

Oavsett varför du behöver internationellt skydd tar vi dig och ditt ärende på allvar och bereder dig de bästa förutsättningarna för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsrätten är ett brett rättsområde. Behöver du hjälp med asylansökan, familjeåterförening, anhöriginvandring, arbetstillstånd, medborgarskap eller någonting annat inom Migrationsrätten? Du kan få de råd och den hjälp du behöver hos oss.

Offentlig försvarare

Att åtalas och dömas för brott är det mest långtgående ingripande en människa kan utsättas för av det samhälle vi lever i. Som misstänkt för ett brott har du därför rätt till en försvarsadvokat. Har du inte råd att betala själv bekostas detta av staten.

Som din försvarare sitter vi med dig vid de förhör du kallas till under förundersökningen. Vi för sedan din talan vid en eventuell rättegång och överklagan. Om du har fått en kallelse från polisen men inte har någon försvarsadvokat så kan du begära att få en bestämd advokat förordnad. Vi kan även hjälpa dig med sådan kontakt.

Målsägandebiträde

Att utsättas för ett brott kan vara mycket otäckt och den process som följer efteråt kan vara påfrestande att hantera utan hjälp. I vissa fall kan därför du som är utsatt för ett brott ha rätt till ett målsägandebiträde.

Som ditt målsägandebiträde finns vi vid din sida under hela den rättsliga processen, stöttar dig och ser till att du är så förberedd som möjligt under varje steg på vägen. Vi för även din talan i fråga om skadestånd.

Socialrätt

Att utredas för tvångsvård försätter dig i en utsatt situation. Oavsett om det gäller omhändertagande på grund av misstänkt missbruk, LVM, psykisk sjukdom, LPT / LRV, eller vård av ungdom, LVU, så har du därför rätt till ett biträde som betalas av staten.

Som ditt offentliga biträde i en sådan process kommer vi att finnas vid din sida, stötta dig och föra din talan så att du har alla förutsättningar för en rättssäker prövning. Värt att tänka på är att du redan under en utredning inför ett eventuellt omhändertagande har rätt till ett offentligt biträde.

Barns vårdnad, boende och umgänge

En skilsmässa där föräldrarna inte kan komma överens om barnens vårdnad, boende och umgänge kan bli plågsam för alla inblandade. Utgångspunkten är att det är barnets bästa som skall tillgodoses. För att reda ut eventuella problem är det inte alltid behövligt att gå till domstol utan det kan vara möjligt att nå fram till lösningar direkt med den tidigare partnern. Oavsett om detta gäller ert fall eller om det krävs en rättsprocess så finns vi där för dig och bevakar dina intressen i din strävan att nå en tillfredsställande lösning på situationen.

I familjerättsliga mål kan du ofta få hjälp att betala för vårt arbete ifrån rättsskyddet i din hemförsäkring eller den statliga rättshjälpen.

 

Som advokatbyrå är vi skyldiga att informera om möjligheten att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för det fall konsument vill bestrida våra ekonomiska krav, däribland vårt begärda arvode.

Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden
Postadress: Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

 

Medarbetare

Porträttbild på en man med mörkt skägg

Tomas Fridh

Advokat, delägare

Efter juris kandidatexamen år 2005 har Tomas Fridh arbetat på Förvaltningsrätten / Migrationsdomstolen i Göteborg och, Allmänna Advokatbyrån i Göteborg. Advokat sedan år 2011 och grundare av Fridh Advokatbyrå 2014.

Tomas Fridh är juridiskt sakkunnig för Flyktinggruppernas riksråd (FARR) och har ett flertal utbildningsuppdrag inom migrationsrätten på bland annat Göteborgs Universitet samt advokatkursen Internationell Migrationspraxis för ombud och biträden.

Verksam i Göteborg

Verksamhetsområden: Migrationsrätt, Offentlig försvarare, Målsägandebiträde, Socialrätt.

Språk: Svenska, Engelska och Tyska

Telefon: 031-63 11 91

Mail: tomas.fridh@fridhadvokatbyra.se

Porträttbild på man med kort hår

Linus Gabrielsson

Advokat, delägare

Linus Gabrielsson tog sin juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg 2013. Han har arbetat ideellt med migrationsrätt sedan 2011. Efter examen bedrev han juridisk rådgivning under eget namn till 2014 då han blev anställd på Fridh Advokatbyrå. Advokat sedan år 2017.

Verksam i Göteborg

Verksamhetsområden: Migrationsrätt, Offentlig försvarare, Målsägandebiträde, Socialrätt och Familjerätt.

Språk: Svenska, Engelska 

Telefon: 031- 63 11 92

Mail: linus.gabrielsson@fridhadvokatbyra.se

Porträttbild på man med halvlångt hår

Björn Åhlin

Biträdande jurist 

Juristexamen från Lunds Universitet 2016. Arbetar ideellt för asylsökandes rättigheter sedan 2010 och är idag sakkunnig för Flyktinggruppernas riksråd, FARR. Anställd vid Fridh Advokatbyrå från år 2015.

Verksam i Göteborg

Verksamhetsområden: Migrationsrätt, Socialrätt och Familjerätt.

Språk: Svenska, Engelska och Franska

Telefon: 031- 63 11 93

Mail: bjorn.ahlin@fridhadvokatbyra.se

Porträttbild på kvinna med svart skjorta

Jenni Stavare

Advokat, delägare

Jenni Stavare har tagit juristexamen vid Lunds Universitet 2012. Hon har under studierna arbetat ideellt med bland annat migrationsrätt och folkrörelsejuridik. Efter examen arbetade hon på juristfirman Jensplus Juridik under 2012. Därefter har hon genomfört tingsmeritering på Göteborgs tingsrätt. Jenni är anställd på Fridh Advokatbyrå sedan 2014. Advokat sedan år 2017.

Verksam i Göteborg

Verksamhetsområden: Migrationsrätt, Målsägandebiträde, Socialrätt och Familjerätt inkluderande särskild kompetens inom stjärnfamiljer.

Språk: Svenska, Engelska 

Telefon: 031- 63 11 94

Mail: jenni.stavare@fridhadvokatbyra.se

Porträttbild kvinna med långt hår

Faria Hassan

Biträdande jurist

Faria Hassan har avlagt juristexamen vid Lunds Universitet. Faria är medgrundare till Femcenter kvinnojour där hon varit anställd som jurist och arbetet med juridisk rådgivning. Hon har styrelseuppdrag som vice ordförande på Femcenter kvinnojour och även förtroendeuppdrag i ROKS. Faria har särskild kompetens inom våld i nära relation och våld i hederns namn genom sitt tioåriga engagemang i kvinnofridsfrågor. Anställd på Fridh Advokatbyrå sedan 2016.

Verksam i Göteborg

Verksamhetsområden: Migrationsrätt, Målsägandebiträde, Socialrätt och Familjerätt.

 Språk: Svenska, Engelska, Somaliska och Arabiska

 Telefon: 031-63 11 95

 Mailfaria.hassan@fridhadvokatbyra.se

Porträttbild av kvinna med axellångt hår

Sandra Gustafsson

Biträdande jurist 

Sandra Gustafsson tog sin juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg 2016. Hon har arbetat ideellt med migrationsrätt sedan 2012. Efter examen arbetade hon ett halvår som föredragande jurist på Kammarrätten i Göteborg och ett halvår på Förvaltningsrätten i Göteborg. Därefter arbetade hon som biträdande jurist på Advokatbyrån Urgell. Sandra är anställd på Fridh Advokatbyrå sedan 2017.

Verksam i Göteborg

Verksamhetsområden: Migrationsrätt, Målsägandebiträde, Socialrätt och Familjerätt.

Språk: Svenska, Engelska

Telefon: 031-63 11 96

Mail: sandra.gustafsson@fridhadvokatbyra.se

Porträttbild kvinna med långt hår

Malin Dahl

Advokat

Malin tog sin juristexamen vid Lunds universitet 2011. Sedan 2012 arbetade hon som biträdande jurist på en allmänpraktiserande advokatbyrå i Malmö med fokus på humanjuridiska ärenden. Hon har även ett ideellt engagemang inom migrationsfrågor. Anställd på Fridh Advokatbyrå sedan 2016.

Verksam i Malmö på Advokatbyrån Tigerlund AB i kontorsgemenskap med Fridh Advokatbyrå.

Verksamhetsområden: Migrationsrätt, Offentlig försvarare, Målsägandebiträde, Särskild företrädare för barn, Socialrätt och Familjerätt.

Språk: Svenska, Engelska, Franska, Tyska, Norska och Danska

Telefon: 040-10 09 91

Mail: malin.dahl@fridhadvokatbyra.se

Porträttbild av man med kort hår

Erik Roshagen

Biträdande jurist

Erik tog sin juristexamen vid Lunds Universitet 2016 med inrikting på International Human Rights Law. Sedan 2011 arbetade han på en allmänpraktiserande advokatbyrå i Malmö. Han arbetar sedan 2012 ideellt inom migrationsrätt och social rättvisa.

Verksam i Malmö på Advokatbyrån Tigerlund AB i kontorsgemenskap med Fridh Advokatbyrå.

Verksamhetsområde: Migrationsrätt, Socialrätt och Familjerätt

Språk: Svenska, Engelska

Telefon: 040-10 09 92

Mail: erik.roshagen@fridhadvokatbyra.se

Porträttbild av kvinna med mörkt hår

Venus Kiani Zadegan

Paralegal

Examen från YRGO - Högre Yrkesutbildning i Göteborg, 2015. Venus har sedan 2007 arbetat inom restaurangbranchen som administratör och personalchef. Ansvarig för administration samt handlägger ansökningar om arbetstillstånd. Anställd på Fridh Advokatbyrå sedan 2015.

Språk: Svenska, Engelska och Persiska

Telefon: 031- 63 11 90

Mail: venus.kiani.zadegan@fridhadvokatbyra.se

Christine Wik

Administrativ jurist

Jur. kand. Notariemeriterad.
Christine har arbetat inom migrationsområdet sedan 2003. Under åren 2016 - 2018 bedrev hon juridisk rådgivning under eget namn. Sedan 2019 är hon anställd på Fridh Advokatbyrå som administrativ jurist.

Språk: Svenska och Engelska

Telefon: 031-631190

Mail: christine.wik@fridhadvokatbyra.se

Man med mer skägg

Miran Kakaee

Trainee

Miran Kakaee studerar juridik på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han arbetar ideellt med migrationsrätt och socialrätt sedan 2015 och är verksam som rådgivare och föreläsare inom olika organisationer. 

 Verksam i Göteborg

 Verksamhetsområden: Migrationsrätt, Socialrätt, Polis- och Demonstrationsrätt

 Språk: Svenska, Engelska, Kurdiska (sorani)

Telefon: 031-631190

Mail: miran.kakaee@fridhadvokatbyra.se

Rekrytering

Det finns inga kommande aktiviteter just nu.

Kontakt

GÖTEBORG
Postadress:
Fridh Advokatbyrå
Slussplatsen 1
411 06 Göteborg

Besöksadress:
Hotellplatsen 2 (Göta källare)

Telefon växel: 031-63 11 90

 

MALMÖ
Post- och Besöksadress:
Fridh Advokatbyrå
Amiralsgatan 20, 4 tr 
211 55 Malmö

Telefon växel: 040-100990

 

Om du söker ett direktnummer hittar du det under medarbetare här ovanför.

 

Fax: 031-15 30 80

E-post: info@fridhadvokatbyra.se

Öppettider: 09.00 - 16.00 (lunch 12.00-13.00)

Fridh advokatbyrå på Facebook

Hör av dig!